Arvot ja toiminta

Etusivu / Sääksmäen reserviläiset ry arvot ja toiminta

Arvot

Arvot eivät saa olla vain sanojen helinää

Haluamme olla järjestö joka vie arvot todelliseen toimintaan, eikä vain julista niitä juhlapuheissaan. Arvopohjamme perustuu Sääksmäen reserviläisissä Reserviläisliiton valitsemiin arvoihin. Ilmailutoiminnassa noudatamme myös Suomen Ilmailuliiton arvoja

Isänmaallisuus

Kannamme vastuumme Suomen maanpuolustuksesta tänään ja tulevaisuudessa. Nojaamme menneiden sukupolvien työhön maamme rakentajina ja kehittäjinä ja teemme tähän liittyen työtä korkean maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi huomispäivän Suomessa.

Sotiemme veteraanien perinnön kunnioittaminen ja uusille sukupolville vieminen on keskeisiä tehtäviämme.

Sääksmäen reserviläiset ry kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella mm. ylläpitämällä ja kehittämällä paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa.

Yhdenvertaisuus

Korostamme kaikessa toiminnassamme jokaisen jäsenemme yhdenvertaista asemaa osana koko kansan maanpuolustusjärjestelmää.

Toimimme yhteistoiminnassa laajalla kentällä kaikkien yhdistysten ja järjestöjen kanssa jotka haluavat kanssamme toimia.

Luotettavuus

Olemme luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Uskottavuus

Olemme uskottava järjestö. Uskottavuus perustuu osaamiseen, jota kehitämme jatkuvasti kaikilla toiminnan tasoilla.

Ilmailutoiminnassa lisäksi; Monipuolisuus, kannustus ja riemu

Sääskmäen Reserviläiset ry on Suomen Ilmailuliiton jäsenkerho. Olemme omaksuneet Ilmailuliiton toimintaa ohjaavat, kestävät ja hyvät arvot. Tavoite on, että ne näkyvät päivittäisessä ilmailutoiminnassamme. Kaikissa tilanteissa huomioidaan monipuolisuus ja yhdenvertaisuus,
kannustetaan toisiamme ja harrastetaan ilmailua sen edellyttämällä riemulla.

Toiminta

Arvojen kääntäminen toiminnaksi

Arvojen todellinen vieminen toiminnaksi on haaste, jossa olemme mielestämme Sääksmäen reserviläisissä onnistuneet viime vuosina hyvin. Ukkoontuvan, pienen maalaisjärjestön suunta on käännetty kohti valoisaa tulevaisuutta ja nuorentuvaa jäsenistöä.

Isänmaallisuus

Veteraanien perintöä vaalitaan vuosittain järjestettävillä perinteisillä tapahtumilla Sääksmäellä ja Metsäkansassa:

 • Talvisodan päättymisen muistaminen 13.3 viemällä kynttilät sankarihaudoille
 • Kaatuneiden muistopäivän 17.5 kunniavartio ja seppeleenlasku
 • Lyhtyjen laitto haudoille, sankarihautojen havutustalkoot ja Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku sekä kunniavartio.
 • Jouluaaton kunniavartiot ja kynttilöiden sytytys.

Veteraaneille tarjottiin veteraanisoppa Joulukuussa vuoteen 2021 saakka, jolloin todettiin jäljellä olevan enää kaksi veteraaniveljeä. Veteraanisopan tilalle ollaan rakentamassa uutta, nuoremmalle jäsenistölle suunnattavaa, veteraanien perintöä arvostavaa tapatumaa.

Uutta Talvisota-jotosta ollaan suunnittelemassa 30.11 tienoille.

Edelleen veteraanien perintöä on tarkoitus viedä myös täysin uusiin Airsot-tapahtumiin, joiden nimet jo kertovat asiansa:

 • 13.3. tienoilla järjestettävä Talvisota Airsoft-pelitapahtuma
 • Tali-Ihantalan Airsoft-pelitapahtuma kesä-heinäkuun taitteessa.

Isänmaallisuutta ja maanpuolustustahtoa vahvistetaan parhaiten kouluttautumalla, jota varten yhdistyksen päänäyttämöksi on syntynyt SäRes-Center. Aluetta kehitetään monipuoliseksi tapahtuma-alueeksi, joka tukee erityisesti maanpuolustuksen koulutustoimintaa, unohtamatta muita tapahtumia ja Sääksmäen – Ritvalan alueen yhteisöllisyyden palvelemista.

Oman jäsenistön hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä pidetään huolta järjestämällä erilaisia peijaisia vuosittain jossa saamme tuntea yhteenkuuluvuuden tunnetta, talkoiden lisäksi.

 

Yhdenvertaisuus

Annamme eri järjestöille ja yhdistyksille sekä muille toimijoille yhdenvertaisen mahdollisuuden käyttää SäRes-Centeriä tapahtumien järjestämisessä. Olemme jo verkostoituneet useiden toimijoiden kanssa ja toimimme mahdollistajana. Alueella järjestää tapahtumia jo tänä päivänä useita yhdistyksiä:

 • Airsoft-yhdistykset
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 • Suunnistusseurat
 • Maastopyöräilyseurat

Alueelle on tiedossa käyttäjinä myös Puolustusvoimat ja Pirkanmaan pelastuslaitos. Pelastus ja väestönsuojelutoimintaa pyritään tulevaisuudessa tukemaan lisää mahdollistamalla palokuntien tehokkaampi harjoittelu alueella. Suunnitteilla on myös rauniopelastusrata alueelle sekä droonien lennätysalue.

Aluetta markkinoidaan edelleen muidenkin harrastajien käyttöön, sitä mukaan kun olosuhteet ja rakentaminen sen mahdollistavat,  esimerkiksi:

 • Liveroolipelaajien yhdistykset
 • Urheiluseurat
 • Jousiampujat
 • Ratasastuseurat
 • Koiraharrastajat
 • Drooniharrastajat
 • Kuntoilijat
 • Retkeilijät

Pyrimme tukemaan SäRes-Centeriä kehittäessämme myös erityisryhmien tarpeita huomioimalla esteettömyyden alueella.

Mahdollistamme toiminnallamme yrityksille ja yhteisöille hienojen hyvinvointipäivien järjestämisen SäRes-Centerillä ja tuemme tätä toimintaa innokkaasti.

 

Luotettavuus

Yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen puolustusvoimien ja alueen muiden maanpuolustus-järjestöjen, sekä muiden toimijoiden kanssa, on ollut keskeisiä teemojamme viime vuosien aikana. Pitkäjänteinen toiminta alkaa vihdoin härmistyä todellisiksi yhteistapahtumiksi.

Pyrimme aina julkaisemaan tapahtumamme läpinäkyvästi kaikkien nähtäville kalenterissamme ja kerromme avoimesti toiminnastamme.

Vastaamme aina yhteydenottajille ja pidämme kiinni antamistamme lupauksista. Julkaisemme aina saamamme palautteet jos siihen luvan saamme.

 

Uskottavuus

Kuten vuonna 1968 Reservin Aliupseerit ry:n Etelä-Hämeen Piiri ohjeisti aloittavaa yhdistystä: Liittomme toiminnan tärkeimpiä tavoitteita on maamme itsenäisyyden puolustukselle myönteisen hengen kehittäminen ja kasvattaminen kaikkien kansalaistemme keskuuteen. Kaikilla paikkakunnilla olisi pyrittävä järjestöjen kanssa yhdessä järjestämään valistustilaisuuksia yleisten juhlien ja vastaavien muodossa… Reservin jatkokoulutukseen olisi edelleenkin kiinnitettävä vakavaa huomiota. Yhdistysten johtoportaita olisi pyrittävä jatkuvasti nuorentamaan valitsemalla niihin nuoremman polven edustajia….Yhdistysten tulee toimia jäsentensä fyysisen kunnon kehittäjinä järjestämällä monipuolista liikuntakasvatustoimintaa sekä lisäämään yhteiskunnallista ja sotilaallista tietoutta esitelmien avulla…. Jäsenmäärän lisääminen on otettava sydämen asiaksi kutsumalla varusmiespalvelusta vapautuneet nuoret aliupseerit henkilökohtaisesti yhdistyksen järjestämään tilaisuuteen….Yhteistoimintaa paikallisten reserviupseerikerhojen ja muiden yhdistysten kanssa olisi syytä tehostaa… Koulutustoimintaan kuuluu mm. kilpailujen johtajien ja järjestäjien kouluttaminen ja valmennus.

Tämän vanhan ohjauksen hengessä koulutamme jäsenistöämme vuosittain painopisteenä perinteisen, vapaaehtoisen maanpuolustustyön edelleen kehittäminen. Tämä näkyy jäsenistölle ja muille toimijoille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa, joissa mm:

 • Koulutetaan tapahtumien vetäjiä (valvojia) turvalliseen ja ammattimaiseen toimintaan
 • Koulutetaan tapahtumien järjestysmiehiä ja lääkintähenkilöstöä
 • Annetaan kouluttajakoulutusta MPK:n tukemana
 • Järjestetään info-tilaisuuksia ja luentoja ajankohtaisista maanpuolustusasioista sekä järjestetään mp-sisältöisiä retkiä
 • Järjestetään yhdistyksen jäsenille suunnattuja osallistumisia muiden järjestämiin maanpuolustustilaisuuksiin
 • Pidetään vuosittain ampumakilpailut sekä tietokilpailuja.

Yhdistys pyrkii jatkuvasti pysymään ajan hermolla ja mahdollistamaan myös uusien “tuulien” puhaltamisen alueella. Esimerkkinä kasvava kiinnostus droonitoimintaan.

Nuorten aktivoiminen ja ohjaaminen ottamaan vastuuta joka tasolla on tavoitteitamme. Erityisesti SäRes-Centerin Airsoft-tapahtumien asioista olemme saaneet nuoria aktivoitua tapahtumia johtamaan.